Jos Herremans
Penningmeester
Erik De Gendt
Secretaris
Ilse Roelandt
Bestuurslid
Stefanie Vermeiren
Bestuurslid